Niedziela, 26 Maja 2019 - Filipa, Pauliny

Trwają prace kanalizacyjne w Suchej.

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha. Wykonywana jest sieć kanalizacyjna na długości 18 km. Planowane zakończenie prac przewidziano w drugiej połowie bieżącego roku.

Wartość kontraktu wynosi 5.958.686,38 zł. Kanalizacja miejscowości Sucha to część jednego, dużego zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Białobrzegi – etap II”, na które Urząd Miasta i Gminy pozyskał dofinansowanie w wysokości 15 mln zł z Unii Europejskiej za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W skład tego zadania wchodzi kanalizacja osiedla Za Polną w Białobrzegach, terenów inwestycyjnych, miejscowości Sucha i modernizacja oczyszczalni ścieków. Wartość całości prac to 28 mln zł.


Kończą się z kolei prace kanalizacyjne na osiedlu Za Polną. Rozpoczęta została procedura odbiorowa. Już dzisiaj właściciele posesji na tym osiedlu mogą podłączać się do sieci kanalizacyjnej. Jednocześnie przygotowywany jest przetarg na budowę kanału deszczowego w ulicach Reja i Sienkiewicza. Po wykonaniu kanału obie ulice będą asfaltowane. To zadanie zakończone będzie jeszcze w tym roku.
Wykonawcą kanalizacji w Suchej jest firma Arbud Sp. z o.o. z Radomia.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi
2019-03-12 16:06 4487

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.