Niedziela, 26 Maja 2019 - Filipa, Pauliny

PTASIA GRYPA W GMINIE PROMNA

W gminie Promna odkryto w gospodarstwie rolnym niewielkie (kilkanaście sztuk drobiu) i odizolowane ognisko ptasiej grypy (wirus H5N8 - nieprzenoszący się na ludzi). Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło zwołał w dniu wczorajszym 

posiedzenie Zespołu Zarzadzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego, Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, jednostek i służb powiatowych zaangażowanych w rozwiązanie tego problemu oraz przedstawicieli samorządów gminnych z terenu powiatu. Podjęto ustalenia, które zrealizowane przez odpowiedzialne podmioty zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom. Ponieważ sprawa dotyczy jednego niewielkiego ogniska nie są przewidziane zbytnie ograniczenia dla mieszkańców gminy i powiatu, dotkną one głównie mieszkańców Promnej i okolicznych miejscowości. Na drogach w sąsiedztwie tego gospodarstwa zostaną wyłożone maty nasączone substancja dezynfekującą, zostanie ograniczony dojazd do tego terenu, zaś uczniowie do szkoły podstawowej w Promnie będą dowożeni transportem gminnym inną droga niż dotychczas.
Należy pamiętać o podstawowych zasadach, dzięki którym unikniemy ewentualnego zagrożenia: zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób; przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Nie jest to, przy zachowaniu powyższych zasad, bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia człowieka. Ekspert Krajowej Rady Drobiarskiej – lekarz weterynarii Aleksandra Porada pisze (www.poradnikzdrowie.pl) „Należy podkreślić różnicę pomiędzy obecnie występującymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i dzikich ptaków, a tymi, które były notowane w przeszłości. Przed kilkoma laty notowane przypadki ptasiej grypy u drobiu, w Polsce i na świecie, były wywołane podtypem H5N1, który rzeczywiście mógł wywoływać również zakażenie u ludzi. Co ważne, do zakażenia mogło dojść poprzez kontakt z chorymi ptakami lub skażonym środowiskiem, natomiast nigdy poprzez zjedzenie mięsa drobiowego poddanego obróbce termicznej. Ponadto, warto podkreślić, że nigdy do tej pory w Europie nie odnotowano zakażeń u ludzi wirusem H5N1 (a diagnostyka chorób zakaźnych jest z pewnością lepsza i czulsza niż np. w Azji). Obecnie notowane ogniska u drobiu i dzikich ptaków w Polsce i Europie są wywołane podtypem H5N8. Nowy podtyp wirusa jest ściśle monitorowany przez służby epidemiologiczne, a osoby, które miały kontakt z chorym drobiem są obejmowane tzw. nadzorem epidemiologicznym. Jednak, co trzeba podkreślić, do tej pory nigdy nie stwierdzono u ludzi zakażeń podtypem H5N8.”

Pytania i problemy związane z tą sprawą wyjaśni najbardziej merytorycznie Powiatowy Lekarz Weterynarii: tel./fax: 48 613 47 78 lub tel.: 48 613 29 45.
Źródło: http://www.bialobrzegipowiat.pl/
2017-02-23 11:34 1480

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.