Niedziela, 26 Maja 2019 - Filipa, Pauliny

Przebudowa drogi Promna – Daltrozów

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach pozyskało kolejne dofinansowanie na przebudowę dróg powiatowych. Powiat otrzyma dofinansowanie w kwocie 2 670 747 zł co stanowi 63,63% wartości inwestycji szacowanej na kwotę 4 197 309,14 zł. W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga powiatowa w Gminie Promna na odcinku ponad 10 km.
Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło podpisał umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn – Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec – Promna od km 10+832 do km 17+783”.
Starostwo Powiatowe w Białobrzegach ww. inwestycję będzie realizowało wspólnie z  samorządem Gminy Promna. Powiat otrzyma wsparcie od gminy w wysokości połowy wymaganego wkładu własnego.
Źródło: http://www.bialobrzegipowiat.pl/
2016-08-18 21:48 1262

Komentarze

~wasyl

Wszystko ładnie pięknie tylko kiedy zacznie się ta inwestycja. Pewnie sobie trochę poczekamy.

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.