Niedziela, 26 Maja 2019 - Filipa, Pauliny

Nad Pilicą powstanie hotel.

W dniu 14.09.2016 r. Burmistrz przeprowadził przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej położonej w mieście Białobrzegi nad rzeką Pilicą o pow. 1,0205 ha.
Najwyższą cenę 808.000,00 zł netto zaoferowała i zwycięzcą przetargu została Spółka DOMCOMNAT z Warszawy. Zgodnie z warunkami oddania w użytkowanie firma zobowiązuje się zabudować nieruchomość obiektem hotelowym z częścią restauracyjną wraz z urządzeniami towarzyszącymi w postaci parkingów, dróg wewnętrznych oraz innych urządzeń, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, zgodnie z wytycznymi koncepcji zagospodarowania terenów nadpilicznych w Białobrzegach, opracowaną przez Radosława Żubryckiego Atelier Architektury w Zgorzelcu.
Firma zobowiązuje się również do wybudowania hotelu w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w tym rozpoczęcie budowy (wybudowanie fundamentów) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 lata.
Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste stanowi 15% ceny uzyskanej w przetargu, co stanowi kwotę 121.200,00 zł netto, a opłata roczna za użytkowanie wieczyste stanowi 2% ceny uzyskanej w przetargu czyli 16.160,00 zł netto.
W przypadku niezabudowania nieruchomości w określonym terminie firma zapłaci gminie dodatkowe opłaty roczne. Wysokość dodatkowej opłaty to 10% wartości nieruchomości określonej na dzień ustalenia opłaty rocznej za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania. Za każdy kolejny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% wartości. Za niezabudowanie  nieruchomości w okresie 4 lat umowa użytkowania wieczystego może ulec rozwiązaniu.
Jak podkreśla burmistrz Adam Bolek przez ostatnie lata wiele mówiło się o pozyskiwaniu inwestorów i potrzebie budowy infrastruktury turystycznej i noclegowej, ale niewiele się w tej sprawie robiło. Dzisiaj pokazujemy, że jeżeli jest praca i konsekwentne dążenie do celu to się go osiąga. Mogę śmiało powiedzieć mieszkańcom – jest inwestor.

Źródło: http://www.bialobrzegi.pl/
2016-09-23 16:56 4273

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.