Niedziela, 26 Maja 2019 - Filipa, Pauliny

AKTYWNY I ŚWIADOMY SENIOR W ŚWIECIE FINANSÓW

W poniedziałek (25.02) w świetlicy Klubu seniora w Białobrzegach  odbyło się szkolenie dla seniorów w ramach projektu “Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”, którego głównym celem było upowszechnienie wśród seniorów podstawowej wiedzy na temat bezpiecznego funkcjonowania we współczesnym świecie finansów zarówno podczas codziennego kontaktu z bankami, oraz przestępstw, na które narażeni są seniorzy.

W pierwszej części szkolenia sierż. szt. Ewa Kozyra omówiła zagrożenia związane z udostępnianiem dowodu osobistego oraz kradzieżą informacji z elektronicznych nośników danych, takich jak: telefon, komputer czy tablet. Dzielnicowy po wystąpieniu poprzedniczki przedstawił najpopularniejsze metody oszustw i sposoby działania sprawców na szkodę osób starszych. Podał liczne przykłady dla lepszego uzmysłowienia seniorom do czego zdolni są przestępcy. Omówił niebezpieczeństwa związane z bankowością elektroniczną podczas nieostrożnego posługiwania się kartami bankomatowymi szczególnie podczas wypłaty i przechowywania kart płatniczych. Rozmawiano również o tym, że niektórzy seniorzy nie korzystają z kont bankomatowych, narażając się w ten sposób na ewentualne kradzieże swoich oszczędności z mieszkania. Policjanci na zasadzie przypomnienia zorganizowali przyspieszony kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Omówione przy tym zostały przykłady najpowszechniejszych urazów jakich doznają ludzie oraz w jaki sposób należy w każdym z takich przypadków postąpić.

Na zakończenie szkolenia policjanci podziękowali wszystkim uczestnikom i wszystkim osobom które przyczyniły się do organizacji tego przedsięwzięcia. Zwieńczeniem całego wydarzenia były występy gimnastyczno-artystyczne seniorów.

Źródło: Policja Białobrzegi
2019-03-01 12:34 1451

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.